bulgarian | english | deutsch търсене | карта на сайта | обратна връзка  

Подправките в Библията
Ароматните растения са били известни на човечеството от най-древни времена. Използвали са се както за овкусяване на храна, така и за приготвянето на парфюми и балсами, дори при церемониалното изгаряне на мъртвите. Израилтяните се снабдявали с подправки от далечни страни като Египет, Арабия, Персия, Месопотамия и Индия.
Някои от най-често използваните в библейски времена подправки са били алоето, кимионът, канелата, кориандърът, тамянът, миртата, шафранът, нардът. Ето няколко цитата, които дават сведение за разпространението и употребата на ароматните растения:
“Твоите разсадници са градина с нарове, с най-хубави плодове, кипери с нарди, нард и шафран, тръстика и дърчин с всякакви благовонни дървета, смирна и алой с всякакви най-хубави аромати” 4:13-14 Песен на песните
“Бузите му-ароматен цветник, лехи с благовонни билки; устните му- крин, от които капе чиста смирна” 5:13 Песен на песните
“Когато Йосиф дойде при братята си, те му съблякоха дрехата, шарената дреха, що беше на него, и го взеха, та го хвърлиха в рова; а ровът беше празен; в него нямаше вода. И седнаха те да ядат хляб и, като погледнаха, видяха, че иде от Галаад керван измаилтяни, и камилите им бяха натоварени със стиракса, балсам и ливан; те отиваха да занесат това в Египет” Битие 37:23-25
“Говори още Господ на Моисея и каза: вземи си най-добри благовонни вещества: самоток смирна – петстотин сикли, благовонна канела, колкото половината от това, сиреч, двеста и петдесет, благовонна тръстика – двеста и петдесет, касия – петстотин сикли, според свещената сикла, и един хин маслинен елей; и от това направи миро за свещено помазване, маст смесена по изкуството на мироварец; това ще бъде миро за свещено помазване” Изход 30:22-25
“Иудея и Израилевата земя търгуваха с тебе; за твоята стока ти плащаха с минитска пшеница, сладкиши и мед, дървено масло и балсам” Иезекиил 27:17
“Дан и Иаван от Узал ти плащаха за твоите стоки изработено желязо; касия и благовонна тръстика ти идваха за размяна” 19
“Търговци из Сава и Раема търгуваха с тебе с всякакви най-добри благовония и с всякакви драгоценни камъни, и злато плащаха за твоите стоки” 22
“Дойде също и Никодим /който беше ходил изпреди при Иисуса нощя/ и донесе около сто литри смес от смирна и алой. Тогава взеха тялото Иисусово и го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си юдеите погребват” Йоан 19:39-40
“След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и да го помажат” Марко 16:1


 © 2005 ivuWorks.com All rights reserved! Powered by WebiTools | top of page | webmaster