bulgarian | english | deutsch търсене | карта на сайта | обратна връзка  
Вие сте тук:   Новини 

10.10.2017г. 

Тръжна документация за процедура "Избор с публична покана" с предмет: Доставка на машини и оборудване за производство на адитиви за хранителната промишленост :  Лабораторен хомогенизатор (1бр.); Хомогенизатор (1бр.); Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри): 48 191,18 лв.

Крайна дата за подаване на оферти: 17.10.2017г."

Бланки:

Изтегли 1
Изтегли 2
Изтегли 3
Изтегли 4
Изтегли 5
Изтегли 6
Изтегли 7
Изтегли 8
Изтегли 9
 

 © 2005 ivuWorks.com All rights reserved! Powered by WebiTools | top of page | webmaster